wtorek, 7 listopada 2017

Patina Memories


Witajcie!
Dziś praca dla Finnabair Creative Team 
- art journal w patynie. Oraz video.


Hello!
Today my project for Finnabair Creative Team 
- patina art journal spread. And a video.

Wykorzystałam/I used:

3 komentarze :

Dziękuję :) // Thank You :)